Vad är sannolikheten för att man får donera?

Cirka 40 medlemmar i Stamcellsregistret donerar stamceller varje år. Bara en liten del av medlemmarna får alltså tillfälle att donera.

Det är dock viktigt att ha ett stort antal medlemmar i registret för att hitta en lämplig donator för så många patienter som möjligt.