Reumatism

Man kan ge blod om den reumatiska sjukdomen (till exempel ledgångsreumatism, Bechterews sjukdom, polymyalgia rheumatica) är symtomfri eller om den kan hållas symtomfri med hjälp av sporadiskt bruk av smärtstillande medicin.

Man kan ge blod om den reumatiska sjukdomen (t.ex. ledgångsreumatism, ryggradsreumatism, polymyalgia rheumatica) är symtomfri eller har milda symtom och behandlas med antiinflammatoriska läkemedel och/eller Oxiklorin®.

Vill du veta mer? Ring blodgivarnas avgiftsfria infotelefon 0800 0 5801 (må–fre kl. 8–17).