Psykisk hälsa och psykiska sjukdomar

De flesta som lider av störningar i den psykiska hälsan kan ge blod. Villkoren är att symtomen är lindriga, man inte behövt sjukhusvård under senaste halvåret, och att den eventuella medicineringen pågått minst en månad och att medicinerna inte är till förfång för patienten som får blodet, eller ökar riskerna för blodgivaren.

Mediciner mot depression (antidepressiva) förhindrar inte donering av helblod. En del mediciner förhindrar donering av trombocyter. Insomningsmediciner och mediciner som hjälper att få tag på sömnen hindrar inte blodgivning. En del psykosmediciner och mediciner för bipolär sjukdom förhindrar blodgivning. Det lönar sig att ringa vår avgiftsfria infotelefon, 0800 0 5801 (må-fre 8-17), och kontrollera hur medicinen ifråga påverkar blodgivningen.