Får jag veta mina egna testresultat efter blodgivningen?

Vi kontaktar dig bara om testresultaten tyder på en infektion. Ge aldrig blod för att bli virustestad, eller om du misstänker att du kan ha blivit utsatt för en smittorisk. En helt färsk infektion ger inget utslag i testen, fast blodet redan är smittspridande.​

Du har rätt att få veta vad Blodtjänst har antecknat om dig i sitt register. Du kan vid blodgivningen be om ett utdrag ur registret, om du redan tidigare har gett blod. Du kan också per post skicka en egenhändigt undertecknad begäran till oss. Kom ihåg att bifoga din personbeteckning.