Måste en person som går med i Stamcellsregistret vara ”ständigt tillgänglig” och vänta på en inbjudan att donera?

Det är viktigt att personerna i registret är redo att hjälpa till om de råkar få en begäran om donation. Man kan vara medlem i registret i årtionden, så förändrade livssituationer tas i beaktande. Endast cirka 1 % av registermedlemmarna uppmanas att donera.