Lunginflammation

Lunginflammation utgör ett tillfälligt hinder för att ge blod. Hur länge det tillfälliga hindret varar, beror på hur allvarlig lunginflammationen varit och hur den behandlats.

Vid lunginflammation som inte krävt sjukhusvård och som behandlats med antibiotika som tagits via munnen, måste man vänta två veckor efter det att antibiotikakuren avslutats, innan man kan ge blod. Om behandlingen av lunginflammationen innefattar efterkontroll eller lungröntgen för att fastställa tillfrisknandet, kan man inte ge blod förrän detta är avklarat.

En lunginflammation som krävt sjukhusvård eller behandling med intravenös antibiotika, medför ett minst tre månader långt hinder för att ge blod, räknat från den dag då behandlingen avslutades.

Vill du veta mer? Ring blodgivarnas avgiftsfria infotelefon 0800 0 5801 (må–fre kl. 8–17).