Läkemedel

Ytterst få läkemedel utgör i sig ett hinder för att ge blod. Hur de mediciner som blodgivaren använder, påverkar möjligheterna att ge blod, bedöms oftast utgående från orsaken till medicineringen: Kan den sjukdom som medicinen ordinerats för, i sig vara ett hinder för blodgivning?

Sålunda utgör till exempel blodtrycksmediciner, kolesterolmediciner, allergi- och astmamediciner, mediciner som dämpar godartad tillväxt hos prostatan, depressionsmediciner, smärtstillande mediciner och sömnmedel inte i sig något hinder för att ge blod. De flesta som använder sådana mediciner kan ge blod.

Då blodtrycksmedicin påbörjas bör man vänta två veckor och då psykofarmaka påbörjas en månad innan man kan ge blod.

Då diabetesmedicinering påbörjas (i tablett- eller injektionsform, insulin undantaget) bör man vänta en månad innan man kan ge blod.

Örtmediciner och naturpreparat hindrar inte blodgivning. Likaså är alla näringstillskott och vitaminer tillåtna.

Mer information om olika läkemedels inverkan på möjligheterna att ge blod, finns i samband med informationen om den sjukdom som läkemedlet ordinerats för.

Se också: antibiotikakurer

Vill du veta mer? Ring blodgivarnas avgiftsfria infotelefon 0800 0 5801 (må–fre kl. 8–17).