Kan vem som helst boka tid för plasmagivning?

Man kan boka tid om förutsättningarna för plasmagivning uppfylls. Blodtjänst kallar också plasmagivare separat.

Särskilt plasmagivare med blodgrupp AB+ respektive B+ önskas eftersom dessa blodgrupper behövs i mindre utsträckning för patienter än andra blodgrupper (vid helblodgivning).

Vid plasmagivning är blodgruppen irrelevant när komponenter separeras från plasma och används som råmaterial för läkemedel.