Kan man gå med i registret för en viss patients skull?

Den som ansluter sig till Stamcellsregistret ska vara beredd att hjälpa vem som helst som behöver en stamcellstransplantation i Finland eller utomlands. När någon närstående eller en vän behöver en stamcellstransplantation vill många hjälpa genom att erbjuda sig som donator. Man kan dock inte ansluta sig till Stamcellsregistret bara för en patient. Processen att gå med i Stamcellsregistret tar cirka 2–3 månader. Lämpligheten av familjemedlemmar till en patient som behöver en stamcellstransplantation utreds alltid först. Patientens sjukhus bestämmer vilka familjemedlemmar som ska undersökas.