Kan jag ladda ner appen även om jag inte har gett blod?

Ja, det kan du. Appen hjälper dig att göra testet Kan jag donera?. Du ser din blodgrupp och din besöksinformation när du har gett blod första gången. Om blodgruppen redan har fastställts i samband med blodgivningen kan du se den i appen.