Insekts- och fästingsbett

Myggbett, bromsbett, getingsting eller andra insektsbett hindrar normalt inte blodgivning. Inte heller utgör ett symtomfritt fästingsbett något hinder för blodgivning.

En exceptionellt stark reaktion som orsakats av ett insektsstick eller bett och som krävt adrenalin eller läkarordinerad kortisontablett eller antibiotikabehandling medför ett två veckors hinder för blodgivning.

Borrelia med allmänna symtom medför ett tre månaders hinder för blodgivning efter att symtomen upphört.

Om man reagerat extra starkt på insektsbettet (med symtom som feber, omfattande svullnad och ömhet, illamående eller varbildning kring bettet), måste man vänta två veckor innan man kan ge blod.

Om det kring fästingsbettet har utvecklats ett hudeksem (det så kallade ringeksemet), måste man vänta två veckor från det att eksemet har försvunnit eller medicinkuren avslutats, innan man kan ge blod.

Vill du veta mer? Ring blodgivarnas avgiftsfria infotelefon 0800 0 5801 (må–fre kl. 8–17).