Hur säkerställs appens informationssäkerhet?

Mobilappen är informationssäker när det gäller de tekniska lösningarna och bygger på Flutter-teknik. Ett externt informationssäkerhetsföretag har genomfört en informationssäkerhetsrevision av appen och dess tekniska miljö hösten 2023. Appen använder inte cookies.