Hur mycket blod används det vid de vanligaste operationerna?

Mängden blod som används vid operationerna, beror på operationernas svårighetsgrad och omfattning. Vid till exempel en by-pass operation eller insättning av en höftprotes behövs det i allmänhet 2–3 påsar blod.

Man försöker alltid i mån av möjlighet undvika blödningar vid operationer. Man ger inte heller nuförtiden blod, om det inte verkligen behövs. Därför behövs det i många operationer inte alls någon blodtransfusion (såsom vid blindtarmsoperation eller titthålsoperation av knäet).

Ibland kan man vid en operation bli tvungen att ge mycket blod, såsom vid till exempel levertransplantationer; då kan det behövas till och med tiotals liter blod. Sådana situationer är emellertid sällsynta.​