Hur kan jag träda ut ur Stamcellsregistret?

Du kan lämna Stamcellsregistret antingen genom att ringa oss på numret 029 300 1515 (kl. 9–15) eller genom att skicka e-post till kantasolurekisteri@veripalvelu.fi.