HIV

En HIV-infektion utgör ett bestående hinder för att ge blod. Också en HIV-infekterad sexpartner utgör ett hinder för att ge blod. Man kan ge blod då det gått minst fyra månader sedan det aktuella sexförhållandet avslutades.

Att det i samma hushåll bor någon annan HIV-infekterad person än sexpartnern, är inget hinder för blodgivning. Villkoret är dock att blodgivaren inte under de senaste fyra månaderna kommit i kontakt med den infekterade personens blod.

Vill du veta mer? Ring blodgivarnas avgiftsfria infotelefon 0800 0 5801 (må–fre kl. 8–17).