Gör det ont att donera stamceller?

Om stamcellerna samlas in under narkos från bäckenbenet, kan det under dagarna efter insamlingen kännas smärta i insamlingsområdet, som tämjas med normala smärtstillande medel. Om stamcellerna samlas in från blodomloppet kan den tidigare behandlingen med tillväxtfaktorinjektioner resultera i förkylningssymtom som muskelsmärta, huvudvärk och bensmärta. De behandlas också vanligtvis med normala smärtstillande medel. Stamcellsdonatorer har oftast karakteriserat smärtorna som måttliga.