Ger Blodtjänst katastrofhjälp till utlandet?

Nej. Blodprodukter tål inte lång frakt och överhuvudtaget inte lång förvaring. Därför strävar man efter att blodprodukter till katastrofområden kommer så nära som möjligt.

Internationella Röda Korset koordinerar begäran om bistånd, men Blodtjänst på Finlands Röda Kors har inte fått sådana de senaste åren.

Blodtjänst tar sitt globala ansvar genom att dela sitt kunnande och genom att erbjuda sina experttjänster exempelvis till utvecklingen av utvecklingsländernas blodtjänstfunktioner. Blodtjänst deltar bl.a. i internationella Röda Korsets hjälparbete. År 2018 åkte Blodtjänst för att hjälpa blodtjänsten i Nepal i återuppbyggnadsarbetet efter en jordbävning. Före det har Blodtjänsts expert deltagit i olika projekt i tsunamiområdet i Asien.

Utgångspunkten är att expertisen som Blodtjänst erbjuder finansieras av till exempel katastroffonden i Finlands Röda Kors.​