Finns det risk för förlamning vid donation under narkos? Är benmärg samma sak som ryggmärg?

Ryggmärgen och benmärgen förväxlas ibland med varandra, men de är olika saker. Ryggmärgen är det knippe av nervbanor som löper inne i ryggraden. Blodceller, å andra sidan, bildas i benmärgen, och stamcellstransplantatet samlas in från benmärgen i bäckenbenet.

Stamceller samlas inte in från ryggmärgen eller ryggraden, så det finns ingen risk för förlamning.