Finns det några risker med plasmagivning?

Plasmagivning är en säker åtgärd, men hos ett litet antal givare är det förknippat med liknande nackdelar som vid helblods- och trombocytgivning.

Målet är att minimera nackdelarna genom att utifrån kön och vikt bestämma mängden som samlas in och genom att injicera saltlösning intravenöst efter givningen för att kompensera för den förlorade mängden vätska.