Finns appen bara på finska?

Tills vidare är appen endast tillgänglig på finska. Vi har för avsikt att lansera den senare även på svenska och engelska.