Diabetes

Diabetes eller förhöjt blodsocker, som behandlas med t.ex. livsstils- eller tablettbehandling, hindrar inte blodgivning. Insulinbehandling är ett hinder för blodgivning.

En förutsättning är att diabetessjukdomen inte har orsakat organskador (såsom förändringar i ögonbotten eller diabetisk njursjukdom) och att det inte under den senaste månaden har förkommit perioder med lågt blodsocker (hypoglykemi) eller alarmerande höga blodvärden (hyperglykemi) och att medicinbehandlingen har pågått oförändrad i en månad.

Vill du veta mer? Ring blodgivarnas avgiftsfria infotelefon 0800 0 5801 (må–fre kl. 8–17).