Cancer

Cancer, vars behandling eller uppföljning är på hälft, är ett hinder för blodgivning. Om man tidigare haft cancer, kan man inte längre ge blod, även om man blivit botad och är symtomfri.

En genomgången cancer utgör inte alltid ett hinder för blodgivning. En person som haft cancer kan ge blod om följande kriterier uppfylls: personen har tillfrisknat, uppföljningen har avslutats, och det var fråga om en lokal cancer som behandlades lokalt genom operation eller till exempel genom sköljning med läkemedel. Med lokal cancer avses sådan cancer som inte har spridit sig till lymfknutorna i det skede när diagnosen ställs och inte heller har bildat metastaser. Exempel på sådana cancerformer är många former av prostatacancer och hudcancer. Personer som fått cytostatikabehandling för sin cancer är permanent förhindrade att ge blod.

I typiska fall kan det ta exempelvis fem år tills uppföljningen avslutas efter tillfrisknandet från en lokal cancer. När det är fråga om basaliom behövs inte nödvändigtvis någon uppföljning alls, och i dessa fall kan karenstiden förkortas till ett minimum på en månad.

Förbudet att ge blod om man haft cancer, baserar sig på det faktum, att blodgivningen kunde belasta blodgivarens organism eller eventuellt bidra till återfall. Förbudet att ge blod är allmänt omfattat också internationellt och det finns upptaget i de europeiska direktiven.

Vill du veta mer? Ring blodgivarnas avgiftsfria infotelefon 0800 0 5801 (må–fre kl. 8–17).