Boende i Storbritannien under åren 1980-1996

Har man bott i Storbritannien i sammanlagt mer än sex månader under åren 1980–1996 medför det ett permanent blodgivningsförbud i Finland. Begränsningen beror på risken för överföring av den mänskliga varianten (vCJD) av galna ko-sjukan, dvs. BSE. Sjukdomen kan även överföras från blodet hos en symtomfri person, och den prion som orsakar sjukdomen kan inte upptäckas i blodet.

I Finland har inte ett enda fall av den mänskliga varianten vCJD konstaterats. I Storbritannien har totalt knappt 180 fall av den mänskliga varianten vCJD konstaterats. På 1990-talet beskrevs 3–4 infektioner som sannolikt överförts via blodtransfusioner. Risken för galna ko-sjukan är särskilt förknippad med långvarig bosättning i Storbritannien under åren med risk för vCJD, dvs. 1980–1996. I flera EU-länder gäller av den anledningen tillsvidare en begränsning av blodgivning för dem som har bott i Storbritannien under riskperioden.

Vill du veta mer? Ring blodgivarnas avgiftsfria infotelefon 0800 0 5801 (må–fre kl. 8–17).