Autismspektrum

​Symptomen för autismspektrum (t.ex Asperger, autism), inget hinder för blodgivning. Vissa drag i autismspektrum kan göra intervjun och ifyllandet av blanketten speciellt utmanande.

Om personen är berättigad att i sociala situationer få använda tolk från FPA, om det t.ex förekommit svårigheter med att fylla i blanketter, rekommenderas användning av tolk också vid blodgivning. Användning av officiell tolk är alltså tillåtet med samma principer som det är möjligt i samband med annan funktionsnedsättning.
Vill du veta mer? Ring blodgivarnas avgiftsfria infotelefon 0800 0 5801 (må–fre kl. 8–17).