Astma

Astma utgör i allmänhet inget hinder för blodgivning och största delen av dem som har astma, kan ge blod. Bara om man har astma med kraftiga symtom, som behandlas med teofyllinpreparat, cortisontabletter eller s.k. biologiskt läkemedel är man under en lång tid förhindrad att ge blod.

Om astmabesvären förvärras, är man tillfälligt förhindrad att ge blod. Den sänkning av hemoglobinvärdet som blodgivningen medför, kan ytterligare försvåra symtomen eller orsaka ytterligare symtom. Största delen av astmamedicinerna, till exempel alla de inhalationsmediciner för behandling av sjukdomen och öppning av luftvägarna, samt olika kombinationer av dem, är tillåtna för blodgivare. Också de blockerartabletter med leukotrien (till exempel Singular® och Montelukast®) som används i behandlingen av astma, är tillåtna mediciner.

Vill du veta mer? Ring blodgivarnas avgiftsfria infotelefon 0800 0 5801 (må–fre kl. 8–17) eller skicka ett mejl till adressen verenluovutus(at)veripalvelu.fi