Är reumatism ett hinder för att gå med i registret?

Reumatism är ett hinder för att gå med i registret.

Reumatism är en så kallad autoimmun sjukdom där kroppens egna vita blodkroppar attackerar vävnaderna i lederna och förstör dem. Eftersom vita blodkroppar bildas av blodstamceller kan reumatism i princip övergå till patienten som får transplantatet. Behandling med tillväxtfaktorinjektioner som ges till stamcellsdonatorer kan också förvärra sjukdomens symtom.