Är psykiska problem eller antidepressiva läkemedel ett hinder för att gå med i registret?

I regel hindrar psykiska problem dig inte från att gå med i Stamcellsregistret, men om symtomen är svåra och återkommande, ska du kontakta registret innan du ansluter dig.