Är högt kolesterol eller kolesterolmedicinering ett hinder för att gå med i registret?

Högt kolesterol eller kolesterolmedicinering är inte ett hinder för att gå med i registret.

Högt kolesterol är dock en risk för donatorn, så om det lämnas obehandlat förhindrar det stamcellsdonation.