Är högt blodtryck eller blodtrycksmedicinering ett hinder för att gå med i registret?

Högt blodtryck eller blodtrycksmedicinering är inte ett hinder för att gå med i registret.

Högt blodtryck är dock en risk för donatorn, så om det inte behandlas förhindrar det stamcellsdonation.