Är celiaki ett hinder för att gå med i registret?

Celiaki är ett hinder för att gå med i registret.

Celiaki är en så kallad autoimmun sjukdom där kroppens egna vita blodkroppar attackerar vävnaderna i tarmen och förstör dem. Eftersom vita blodkroppar bildas av blodstamceller kan celiaki i princip övergå till patienten som får transplantatet. Behandling med tillväxtfaktorinjektioner som ges till stamcellsdonatorer kan också förvärra sjukdomens symtom.