Är blod från blodgivare som fått coronavaccin säkert?

Ja, det är säkert. Vaccinerna innehåller inte SARS CoV-2-virus eller ens delar av det virus som orsakar sjukdomen COVID-19. De så kallade virusvektorvaccinerna innehåller inte heller sjukdomsframkallande eller fortplantningsdugligt virus.

Vaccinernas aktiva substanser förflyttar sig mycket snabbt från injektionsstället till muskelceller och lymfocyter (till lymfkörtlar) i närområdet och kommer därmed knappt eller inte alls in i blodomloppet. Dessutom sönderfaller det RNA som finns i vaccinerna mycket snabbt i kroppen.

Donerat blod efterbehandlas och därefter innehåller blodprodukterna väldigt lite plasma. De vita blodkropparna avlägsnas genom filtrering, vilket ytterligare minskar risken för att eventuella små vaccinrester ska finnas kvar i blodprodukterna.