Allergi och anafylaktisk chock

Allergi utgör i allmänhet inget hinder för blodgivning. Vanliga allergisymtom (såsom pollen-, damm-, djur- eller matallergi), vilka hålls under kontroll med hjälp av antihistamintabletter, nässpray och ögondroppar, hindrar inte blodgivning.

Inte heller utgör vanliga allergimediciner, såsom antihistamintabletter, nässpray, ögondroppar eller salvor för vård av allergiska hudeksem något hinder för blodgivning.

En allvarlig, svår allergisk reaktion (anafylaxi) som krävt sjukhusvård utgör en två veckor lång karenstid före blodgivning från och med att behandlingen avslutats.

Hyposensibilisering (immunterapi) med injektioner medför en karenstid på tre dagar efter varje injektion. Vid motsvarande behandling med tabletter är man förhindrad att ge blod under en period av två veckor räknat från den dag behandlingen inleddes.

Vill du veta mer? Ring blodgivarnas avgiftsfria infotelefon 0800 0 5801 (må–fre kl. 8–17).