Veripalvelun biopankin asiantuntijat apunasi

Parhaiten tavoitat meidät sähköpostitse osoitteesta biopankki@veripalvelu.fi.

Valkotakkinen tutkija pitää käsissään biopankin näyteputkia sisältävää telinettä.

Kimmo Pitkänen

Filosofian tohtori, Veripalvelun biopankin vastuuhenkilö.

Kimmo Pitkänen toimii Veripalvelussa yksikön päällikkönä. Hänen vastuullaan on biopankin toiminnan johtaminen pohjautuen pitkään biopankkitoiminnan kokemukseen Meilahden kampukselta, kansalliselta ja kansainväliseltä tasolta.

kimmo.pitkanen@veripalvelu.fi

Satu Koskela

Immunogenetiikan dosentti, biopankkiasiantuntija.

Satu Koskela toimii Veripalvelun biopankissa biopankkiasiantuntijana ja tutkijana. Hänen vastuualueellaan biopankkitoiminnassa ovat aineistohakemusten käsittely sekä tutkimuksesta palautuneen genomitiedon käyttömahdollisuudet. Satu on Helsingin yliopiston dosentti ja hänen tutkimusaiheenaan ovat immunogeneettiset tekijät solu-, kudos- ja elinsiirroissa.

satu.koskela@veripalvelu.fi

Jonna Clancy

Filosofian maisteri, tohtorikoulutettava.

Jonna on koulutukseltaan geneetikko ja toimii biopankissa tuotekehitysasiantuntijana sekä tutkijana. Hänen vastuualueellaan ovat Veripalvelun biopankin geneettisen rakenteen tutkiminen ja genomitiedon hyödyntämiseen liittyvät kehityshankkeet. Jonnalla on pitkä kokemus kantasolu- ja elinsiirtoihin liittyvästä laboratoriodiagnostiikasta immunogenetiikan osalta. Hän on ollut mukana Veripalvelun biopankin perustamisessa ja viimeistelee tällä hetkellä väitöskirjaa verenluovuttajabiopankin geneettisistä erityispiirteistä sekä sen hyödyntämisestä verensiirtolääketieteen erityiskysymyksiin niin potilaan kuin luovuttajan kannalta.

jonna.clancy@veripalvelu.fi

Jussi Halonen

Järjestelmäasiantuntija.

Jussi Halonen työskentelee Veripalvelun biopankissa järjestelmäasiantuntijana ja hänen vastuullaan ovat Veripalvelun biopankin tietojärjestelmien ylläpito ja kehitys, sekä tutkimushankkeiden tietopoiminnat. Jussilla on laaja-alaista kokemusta tietojärjestelmien ja tietoaineistojen kanssa työskentelystä ja hänen erityisosaamisaluettaan ovat säännellyt toimintaympäristöt.

jussi.halonen@veripalvelu.fi

Mirva Ikonen

Filosofian maisteri, terveydenhoitaja.

Mirva Ikonen toimii Veripalvelun biopankissa tutkijapalveluissa asiakasyhteistyössä ja aineistohakemusten käsittelyssä sekä Veripalvelun Kuopion toimipisteellä tutkimusnäytekeräyksissä.

mirva.ikonen@veripalvelu.fi

Julianna Juvila

Luonnontieteiden kandidaatti, biopankkiasiantuntija.

Julianna Juvila toimii laboratoriosta vastaavana asiantuntijana Veripalvelun Biopankissa. Juliannan vastuualueeseen kuuluu näytteiden käsittely ja näytetoimitukset tutkimushankkeisiin sekä räätälöityjen näytekeräysten koordinointi.

julianna.juvila@veripalvelu.fi

Niklas Ahlblad

Filosofian maisteri, biopankkiasiantuntija.

Niklas Ahlblad toimii asiantuntijana Veripalvelun biopankissa. Niklaksen vastuualueeseen kuuluu tutkimusasiakasprosessien kehitys ja toteutus sekä uusien palveluiden ja palvelukonseptien määrittely.

niklas.ahlblad@veripalvelu.fi

Emma Miettinen

Terveyden edistäminen YAMK, biopankkiasiantuntija.

Emma Miettinen toimii asiantuntijana Veripalvelun biopankissa. Vastuualueeseen kuuluu mm. verenluovusyhteistyöhön ja viestintään liittyvät asiat.

emma.miettinen@veripalvelu.fi

Leni Joutsjoki

Laboratorioanalyytikko.

Leni Joutsjoki työskentelee Veripalvelun biopankin laboratoriossa. Leni ylläpitää laboratorion päivittäistä toimintaa ja käsittelee näytteitä sekä suostumuksia. Hän osallistuu näytekeräyksiin sekä näytetoimituksiin asiakkaille.

leni.joutsjoki@veripalvelu.fi

Säde Teliö

Laboratorioanalyytikko.

Säde Teliö työskentelee Veripalvelun biopankin laboratoriossa. Säde ylläpitää laboratorion päivittäistä toimintaa ja käsittelee näytteitä sekä suostumuksia. Hän osallistuu näytekeräyksiin sekä näytetoimituksiin asiakkaille.

sade.telio@veripalvelu.fi

Marja Hökkä

Hammaslääketieteen lisensiaatti.

Marja toimii Veripalvelu Oulun toimipisteessä biopankin laboratoriossa näytteiden käsittelyssä ja luovuttajien rekrytoinnissa. Hän ylläpitää laboratorion päivittäistä toimintaa, ja osallistuu näytekeräysten suunnitteluun ja toteutukseen.

marja.hokka@veripalvelu.fi