Haku Menu

Paras auttamisen ketju

Veripalvelun strategia on lähtökohta toiminnan suunnittelulle ja tulevaisuuden toimintaedellytysten varmistamiselle. Veripalvelun visio on "Paras auttamisen ketju".

Strategiamme keskiössä ovat strategiset painopisteemme eli päämäärämme: luovuttajien ohjaaminen, kansallisen verihuoltoketjun optimointi ja elinsiirtoja sekä soluhoitoja tukevat palvelut. Päämääriin pääsemistä tukevat taloudellinen kannattavuus, jatkuvasti parannettavat ja sujuvat prosessit, vahva asiantuntemus, luovuttajakulttuuria edistävä viestintä, tiedolla johtaminen sekä henkilöstön kehittäminen ja valmentava esimiestyö.

 

Painopistealue 1 on Luovuttajien ohjaaminen eli
Ohjaamme luovuttajia antamaan lahjansa potilashoidon kannalta hyödyllisimmällä tavalla.

Voiko tai saako luovuttajia ohjata? Meidän mielestä niin pitääkin tapahtua ja me teemme sitä käytännössä jo nyt, kun säätelemme kutsutoiminnalla luovutusmääriä. Ohjaaminen tarkoittaa sitä, että luovuttajan lahja otetaan vastaan ja hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla. Se tarkoittaa strategiassamme entistä toimivampaa veriryhmäkohtaista kutsumista ja sitä, että luovuttajamäärät ovat päivästä toiseen tasaisia ja ennakoitavia. Siihen tarvitsemme entistä parempia työkaluja ja myös toimintatapojemme virittämistä. Luovuttajien palvelukokemuksen ja asiakastyytyväisyyden täytyy myös pysyä erinomaisena.

Painopistealue 2 on Kansallinen verihuoltoketjun optimointi eli
Järjestämme kansallisen verihuollon yhteiskunnalle tehokkaimmalla tavalla.

Veripalvelulla on vastuu kansallisesta verivalmistehuollosta. Olemme vuosikymmenten
varrella tehneet paljon pioneerityötä verihuollon koko ketjun parantamiseksi. Tietotekniikan kehittyminen tuo meille uusia mahdollisuuksia jatkaa tällä tiellä. Haluamme hyödyntää nämä mahdollisuudet yhteiskunnan hyväksi.

Painopistealue 3 on Elinsiirtoketjun ja soluhoitojen kehittäminen eli
Tarjoamme terveydenhuollolle elinsiirtoja ja soluhoitoja tukevat palvelut.

Olemme selkeyttäneet tutkimus- ja tuotekehitysstrategiaamme ja palvelutarjontaamme. Haluamme edelleen olla mukana uusien hoitomuotojen kehityksessä ja tukea sairaaloita niiden käyttöönotossa, mutta tiedostamme rajalliset resurssimme ja hallitsemme uusiin toimintoihin liittyvät riskit. Tarjoamme tehokkaat ja laadukkaat sairaaloiden tarvitsemat elinsiirto- ja kantasolusiirtojen palvelut. Pidämme yllä elinvoimaista soluterapioihin laajentunutta Kantasolurekisteriä. Teemme sairaala-asiakkaiden kanssa myös tutkimusyhteistyötä, jolla mahdollistetaan soluvalmisteiden kliiniset lääketutkimukset sekä edistetään uusien valmisteiden saatavuutta Suomessa.


Mahdollistajat

Tasapainoinen strategia ottaa huomioon asiakkaat, henkilöstön, talouden ja toimintaprosessit.

Tärkeät päämäärämme eivät toteudu elleivät toimintamme perusasiat ole kunnossa. Kutsumme
näitä mahdollistajiksi.


Tätä strategista päämäärää tukevat tavoitteemme ovat:

- Asiakkaita palveleva vahva asiantuntemus ja tieteellinen tutkimus.

- Oman toiminnan kehittämiseen aktiivisesti osallistuva osaava henkilöstö ja valmentavat
esimiehet.

- Luovutushalukkuutta edistävät ja luovutuksia tarpeen mukaisesti suuntaavat luovuttajaviestintä, -markkinointi ja –palvelut.

- Toiminnanohjaus kannattavuuden perusteella.

- Sujuvat, jatkuvasti kehittyvät ja asiakkaalle arvoa tuottavat prosessit.

- Päätöksenteko pohjautuu analysoituun tietoon (talous-, asiakas-, luovuttaja-, prosessi-,
potilastieto).

- Tietojärjestelmäarkkitehtuuri, joka palvelee Veripalvelua, asiakkaita ja luovuttajia ja jossa
tieto on hyödynnettävissä eri järjestelmien välillä tehokkaasti.