Haku Menu

Paras auttamisen ketju

Veripalvelun strategia on lähtökohta toiminnan suunnittelulle ja tulevaisuuden toimintaedellytysten varmistamiselle. Veripalvelun visio on "Paras auttamisen ketju".

Infografiikka: Veripalvelun strategia 2017-2021. 

Strategiset ohjelmat:
 

Kumppanuus verenluovuttajien kanssa

Suomessa on potilaiden auttamiseen sitoutunut verenluovuttajakunta, jolle tarjoamme  innostavan auttamisen kokemuksen. Verenluovutusten määrä on ennakoitavissa, tasaista ja jatkuvasti tarpeen mukaista. Toimintamme on kustannustehokasta ja se reagoi joustavasti verentarpeen muutoksiin.

Tavoitteet:

 • Verenluovuttajakunta on riittävän suuri, uusiutuva ja rakenteeltaan monipuolinen turvaamaan veren tarve.
 • Meillä on prosessit, resurssit ja työkalut, joilla voimme tehokkaasti huolehtia verenluovutuksen tasaisuudesta ja veriryhmäkohtaisten varastotavoitteiden täyttymisestä sekä reagoida joustavasti verentarpeeseen.
 • Verenluovuttajan palvelukokemus on erinomaisella tasolla ja asiakaspalvelu ohjaa sekä sitouttaa luovuttajaa.
 • Asiakaspalvelu, viestintä ja markkinointi tukevat ohjauksen työkalujen käyttöönottoa ja toiminnan muutosten toteutusta.
 • Luovutuspaikkojemme määrä ja kapasiteetti on mitoitettu järkevästi ja suhteutettu veren tarpeeseen.
 • Tutkimustoimintamme tuottaa uutta tietoa verenluovutuksen biologisista, lääketieteellisistä ja sosiaalisista vaikutuksista ja hyödynnämme tätä tietoa toiminnassamme.

Toimiva verihuoltoketju

Vastaamme Suomen verivalmistehuollosta ja takaamme ajanmukaisten ja turvallisten valmisteiden saatavuuden kaikissa oloissa. Parannamme verensiirtohoidon laatua ja vaikuttavuutta modernin tiedonhallinnan, tutkimustyön, osaamisen jakamisen sekä verensiirtohoitoa tukevien laboratoriopalvelujen avulla.

Tavoitteet:

 • Meillä on kaikissa oloissa tilannekuva Suomen verivalmisteiden käytöstä ja saatavuudesta, ja jaamme tämän tiedon sairaaloiden ja viranomaisten kanssa.
 • Valmistuksemme, toimitusketjumme sekä laboratoriopalvelumme toimivat varmasti, tehokkaasti ja joustavasti, varautuen poikkeusoloihin ja potilaiden hoidon muuttuviin tarpeisiin.
 • Valmisteemme ja palvelumme vastaavat ominaisuuksiltaan ja laadultaan asiakkaittemme tarpeita sekä viranomaisten vaatimuksia.
 • Parannamme koko verihuoltoketjun laatua ja vaikuttavuutta hyvällä potilaan, luovuttajan ja verivalmistusprosessin yhdistävällä tiedonhallinnalla, ja jakamalla tietomme ja asiantuntemuksemme kaikkien ketjuun osallistuvien kanssa. 

Soluhoitojen ja kudossopivuuden huippuosaaminen

Meillä on Suomen parasta osaamista ihmisten solujen ja kudosten siirtoon liittyvässä biologiassa. Tarjoamme terveydenhuollolle tuotteita ja palveluita, jotka täydentävät tehokkaalla, taloudellisella ja laadukkaalla tavalla vaikeiden sairauksien hoitoa. Luomme yhdessä tutkijoiden ja hoitavien lääkäreiden kanssa avauksia uusiin hoitoihin.

Tavoitteet:

 • Kantasolurekisterimme sekä elin- ja kantasolusiirtoihin liittyvät laboratoriopalvelumme vastaavat ominaisuuksiltaan ja laadultaan asiakkaittemme tarpeita sekä viranomaisten vaatimuksia.
 • Olemme keskeinen toimija Suomessa ja kansainvälisesti arvostettu kumppani soluterapiavalmisteiden asiantuntija- ja valmistajaverkostossa.
 • Teemme tutkijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa aktiivista yhteistyötä soluterapiavalmisteiden saatavuuden edistämiseksi Suomessa.
 • Luomme biopankkitoiminnan avulla uusia mahdollisuuksia lääketieteen tieteelliseen tutkimukseen sekä kehittämiseen.

Toimintavarma, vastuullinen ja kehittyvä Veripalvelu

Pidämme hyvää huolta toimintaedellytyksistämme, kuten henkilöstöstä, osaamisesta, taloudesta, laitteista, toimitiloista sekä käyttämämme tieto- ja viestintäteknologian ajanmukaisuudesta. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme kokonaisvaltaisesti potilaiden parhaaksi karttaen kaikenlaista hukkaa. Uudistumme panostamalla tutkimukseen ja tiedolla johtamiseen.

Tavoitteet:

 • Työntekijämme voivat hyvin.
 • Meillä on kehittymiseen kannustava, avoin, osallistava ja innostava johtamiskulttuuri.
 • Päätöksentekoprosessimme ovat sujuvat, läpinäkyvät ja hyvän hallintotavan mukaiset. Arvioimme ja johdamme toimintaamme tehokkuutta, sujuvuutta ja laatua kuvaavien mittareiden avulla.
 • Prosessimme ovat sujuvia ja joustavia. Kehittämisessä lähdemme asiakkaan arvon lisäämisestä ja pyrimme hukan poistoon.
 • Huolehdimme vakaasta taloudesta, joka kestää nopeatkin toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset.
 • Arvioimme ja hallitsemme toimintamme riskejä aktiivisesti, ja huolehdimme toimintavarmuudestamme.
 • Tietojärjestelmäarkkitehtuuri tukee strategiaa ja hankkeita sekä vahvistaa tietojärjestelmäympäristömme tietoturvallisuutta.