Haku Menu

Veripalvelun johtaja ja johtoryhmä

Veripalvelun johtosääntö määrittelee Veripalvelun hallinnoinnissa ja johtamisessa noudatettavat pääperiaatteet. Johtosäännössä on kuvattuna Veripalvelun päätöksentekomenettelyt, joista käy ilmi raportointisuhteet ja tehtävänjako sekä toimielimien vastuualueet.

Veripalvelun_johtosääntö.pdf

Veripalvelun operatiivisesta toiminnasta ja sen kehittämisestä vastaa Veripalvelun johtaja apunaan johtoryhmä. Veripalvelun johtajana toimii Martti Syrjälä. Johtoryhmään kuuluvat Jarkko Ihalainen (lääketieteellinen johtaja), Satu Pastila (verenluovutustoiminta), Katarina Stendahl (talousjohtaja), Heikki Myllyniemi (tietohallintopalvelut), Willy Toiviainen (viestintä- ja henkilöstöjohtaja) ja Kari Aranko (laatu, tutkimus ja kehitys).

 

 

 Martti Syrjälä                              Jarkko Ihalainen                        Satu Pastila

 

 

  Katarina Stendahl                      Heikki Myllyniemi                       Willy Toiviainen

 

Kari Aranko

Veripalvelun johtokunta

Veripalvelu kuuluu Suomen Punaiseen Ristiin sen erillisesti hallinnoituna laitoksena. Punaisen Ristin yleiskokousten ja valtuuston kokousten välillä ylintä toimivaltaa Veripalvelua koskevissa asioissa käyttää Punaisen Ristin hallitus, joka myös vastaa Veripalvelun toiminnasta ja taloudesta. Punaisen Ristin hallitus asettaa Veripalvelulle johtokunnan.

Veripalvelun johtokunnan tehtävänä on muun muassa vastata toiminnan strategisista suuntaviivoista sekä valvoa operatiivisen toiminnan turvallisuutta ja tuloksellisuutta. Veripalvelun johtokuntaan kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä, jotka yhdessä edustavat laaja-alaista osaamista Veripalvelun toimintaan kuuluvilla alueilla. Järjestön pääsihteerillä on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa. Johtokunnan jäsenille ei maksettu kokouspalkkioita.

Veripalvelun johtokunnan puheenjohtajana toimii OTK Kirsi Komi. Johtokunnan jäseniä ovat johtaja, ylilääkäri Markku Suokas Terveystalosta (varapuheenjohtaja), Hanasaaren kulttuurikeskuksen johtaja Gunvor Kronman, Tekonivelsairaala Coxan toimitusjohtaja Tarmo Martikainen, johtaja Eero Rämö, Tekir Oy ja puolustusvoimien ylilääkäri, lääkintäprikaatinkenraali Simo Siitonen.

 

 

Kirsi Komi                                    Markku Suokas                          Gunvor Kronman

 

 

 Tarmo Martikainen                        Eero Rämö                                  Simo Siitonen