Haku Menu

Veripalvelun johtoryhmä ja johtokunta

Veripalvelun johtosääntö määrittelee Veripalvelun hallinnoinnissa ja johtamisessa noudatettavat pääperiaatteet. Johtosäännössä on kuvattuna Veripalvelun päätöksentekomenettelyt, joista käy ilmi raportointisuhteet ja tehtävänjako sekä toimielimien vastuualueet.

Veripalvelun_johtosääntö.pdf

Veripalvelun operatiivisesta toiminnasta ja sen kehittämisestä vastaa Veripalvelun johtaja apunaan johtoryhmä. Veripalvelun johtajana toimii Pia Westman. Johtoryhmään kuuluvat Jarkko Ihalainen (lääketieteellinen johtaja), Satu Pastila (verenluovutustoiminta), Katarina Stendahl (talousjohtaja), Heikki Myllyniemi (tietohallintopalvelut), Willy Toiviainen (viestintä- ja henkilöstöjohtaja) ja Kari Aranko (laatu, tutkimus ja kehitys).

 


Pia Westman

Satu Pastila

Jarkko Ihalainen

Katarina Stendahl

Heikki Myllyniemi

Willy Toiviainen

Kari Aranko

 

Veripalvelun johtokunta

Veripalvelu kuuluu Suomen Punaiseen Ristiin sen erillisesti hallinnoituna laitoksena. Punaisen Ristin yleiskokousten ja valtuuston kokousten välillä ylintä toimivaltaa Veripalvelua koskevissa asioissa käyttää Punaisen Ristin hallitus, joka myös vastaa Veripalvelun toiminnasta ja taloudesta. Punaisen Ristin hallitus asettaa Veripalvelulle johtokunnan.

Veripalvelun johtokunnan tehtävänä on muun muassa vastata toiminnan strategisista suuntaviivoista sekä valvoa operatiivisen toiminnan turvallisuutta ja tuloksellisuutta. Veripalvelun johtokuntaan kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä, jotka yhdessä edustavat laaja-alaista osaamista Veripalvelun toimintaan kuuluvilla alueilla. Järjestön pääsihteerillä on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa. Johtokunnan jäsenille ei makseta kokouspalkkioita.

Veripalvelun johtokunta 1.1.2021 alkaen:

Piia Aarnisalo, puheenjohtaja (Lääketieteellinen johtaja, Pfizer Suomi)
Harri Jokiranta (Ohjelmapäällikkö, Sosiaali- ja terveysministeriö)
Maija Laaksonen (Henkilöstöjohtaja, Uudenmaan osuuspankki)
Tarmo Martikainen (Varsinais-Suomen hyvinvointialuejohtaja)
Eero Rämö (Varatoimitusjohtaja, Tekir Oy)

Veripalvelun johtokunnan käsittelemistä asioista pidetään yllä luetteloa: