Haku Menu

Veripalvelun johtaja ja johtoryhmä

Veripalvelun operatiivisesta toiminnasta ja sen kehittämisestä vastaa Veripalvelun johtaja apunaan johtoryhmä. Veripalvelun johtajana toimii Martti Syrjälä. Johtoryhmään kuuluvat Jarkko Ihalainen (lääketieteellinen johtaja), Satu Pastila (verenluovutustoiminta), Katarina Stendahl (talousjohtaja), Heikki Myllyniemi (tietohallintopalvelut) ja Willy Toiviainen (viestintä- ja henkilöstöjohtaja).

 

 

 Martti Syrjälä                              Jarkko Ihalainen                        Satu Pastila

 

 

  Katarina Stendahl                      Heikki Myllyniemi                       Willy Toiviainen

 

Veripalvelun hallitus

Veripalvelu kuuluu Suomen Punaiseen Ristiin sen erillisesti hallinnoituna laitoksena. Punaisen Ristin yleiskokousten ja valtuuston kokousten välillä ylintä toimivaltaa Veripalvelua koskevissa asioissa käyttää Punaisen Ristin hallitus, joka myös vastaa Veripalvelun toiminnasta ja taloudesta. Punaisen Ristin hallitus asettaa Veripalvelulle hallituksen.

Veripalvelun hallituksen tehtävänä on muun muassa vastata toiminnan strategisista suuntaviivoista sekä valvoa operatiivisen toiminnan turvallisuutta ja tuloksellisuutta. Veripalvelun hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä, jotka yhdessä edustavat laaja-alaista osaamista Veripalvelun toimintaan kuuluvilla alueilla. Järjestön pääsihteerillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Hallituksen jäsenille ei maksettu kokouspalkkioita.

Veripalvelun hallituksen puheenjohtajana toimii OTK Kirsi Komi. Hallituksen jäseniä ovat johtaja, ylilääkäri Markku Suokas Terveystalosta (varapuheenjohtaja), Hanasaaren kulttuurikeskuksen johtaja Gunvor Kronman, Build Care Oy:n toimitusjohtaja Juha Koponen, Tekonivelsairaala Coxan toimitusjohtaja Tarmo Martikainen ja puolustusvoimien ylilääkäri, lääkintäprikaatinkenraali Simo Siitonen.

 

 

Kirsi Komi                                    Markku Suokas                          Gunvor Kronman

 

 

 Juha Koponen                              Tarmo Martikainen                     Simo Siitonen