Usein kysyttyä

Täältä löydät vastauksia yleisimpiin verenluovutukseen, Kantasolurekisteriin ja Veripalveluun liittyviin kysymyksiin.

Hae hakusanalla
Suodata aiheella
Veripalvelu

Antaako Veripalvelu katastrofiapua ulkomaille?

Ei anna. Verivalmisteet eivät kestä pitkiä kuljetusmatkoja eivätkä ylipäätään pitkään säilytystä. Siitä syystä katastrofialueille verivalmisteet pyritään saamaan mahdollisimman läheltä.

Kansainvälinen Punainen Risti koordinoi avunpyyntöjä, mutta Suomen Punaisen Ristin Veripalvelulle ei ole sellaisia lähivuosina tullut.

Veripalvelu kantaa vastuunsa globaalisti jakamalla osaamistaan ja tarjoamalla asiantuntijapalveluitaan esimerkiksi kehitysmaiden veripalvelutoimintojen kehittämiseksi. Veripalvelu osallistuu muun muassa kansainvälisen Punaisen Ristin avustustyöhön. Vuonna 2018 Veripalvelu lähti avuksi Nepalin veripalvelun maanjäristyksen jälkeiseen jälleenrakennustyöhön. Sitä ennen Veripalvelun asiantuntija on osallistunut hankkeisiin Aasian tsunamialueella.

Lähtökohtana on, että Veripalvelu ei käytä avustustoimintaan sairaaloiden verivalmisteista tai palveluista maksamia varoja vaan sen tarjoama asiantuntemus rahoitetaan esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastosta.​

Ensiluovuttajille

Miksi verenluovutuksesta ei saa rahaa?

Verenluovutus on Suomessa perustunut aina paitsi vapaaehtoisuuteen myös maksuttomuuteen, ja nämä tekijät ovat edelleenkin turvallisten verensiirtojen perusta. Verenluovutuksesta ei saa rahaa.

Jos verestä maksettaisiin, voisi se houkutella paikalle myös niitä, joiden motiivina ei olisikaan halu auttaa. Osa saattaisi jättää olennaisia asioita kertomatta terveydentilakyselylomakkeessa ja haastattelussa.

Laki veripalvelutoiminnasta Suomessa kieltää verenluovutuksesta maksamisen.​

Veripalvelu

Miksi verta ei voi luovuttaa kaikilla paikkakunnilla?

Verenluovutustilaisuuksia järjestetään riittävän isoilla paikkakunnilla sekä oppilaitoksissa, varuskunnissa ja työpaikoilla.

Jotta verta saavan potilaan hoitokustannukset eivät nousisi kohtuuttomiksi, on Veripalvelun huolehdittava oman toimintansa tehokkuudesta.

Veripalvelulla on kiinteä toimipiste 9 paikkakunnalla Suomessa. Lisäksi vuosittain järjestetään noin 1100 verenluovutustilaisuutta. Niissä kerätään noin 50 prosenttia kokoverestä. Verenluovutusaktiivisuutta halutaan nostaa erityisesti pääkaupunkiseudulla ja isoissa asutuskeskuksissa, jossa verenluovuttajapotentiaalia on paljon.

Veripalvelu

Myykö Veripalvelu verta ulkomaille?

Luovutetusta verestä tehdyt verivalmisteet eli punasolu- ja verihiutalevalmisteet käytetään potilaiden hoitoon Suomen sairaaloissa eikä näitä valmisteita myydä ulkomaille kuin eräissä harvinaisissa poikkeustapauksissa. Suomen sairaaloissa käytetään vuosittain noin 200 000 punasoluvalmistetta ja lähes 40 000 verihiutalevalmistetta.

Hätätilanteissa verivalmisteita on joskus toimitettu pieniä määriä muihin Pohjoismaihin. Poikkeuksena ovat myös erittäin harvinaiset punasolut, joita pakastamme harvinaisten verien ”pankkiin” siltä varalta, että Suomessa tai jossain muussa maassa on potilas, joka tarvitsee näitä harvinaisia soluja hoitoonsa. Myös me Suomessa hyödymme kansainvälisestä yhteistyöstä, sillä meilläkin voi olla potilaita, joille ei löydy Suomesta sopivaa verivalmistetta.

Näitä harvinaisen veriryhmän punasoluvalmisteita on toimitettu vuosittain yleensä muutamia. Vuonna 2022 ulkomaille ei toimitettu yhtään verivalmistetta. Olemme Suomessa itse asiassa edelläkävijöitä harvinaisten verien löytämisessä ja tallettamisessa.

Veren osia käytetään myös kriittisten lääkevalmisteiden raaka-aineena. Kokoverestä erotellun plasmaraaka-aineen Veripalvelu myy ulkomaisille yhteistyökumppaneilleen, jotka valmistavat siitä plasmaperäisiä lääkkeitä. Tällä hetkellä Veripalvelu toimittaa kokoverestä erotellun plasman jatkojalostettavaksi lääkevalmistaja Takedan Itävallassa sijaitsevaan tuotantolaitokseen.

Plasmalääkkeitä ei tehdä Suomessa, joten plasmatuotannon kansainvälinen yhteistyö on välttämätöntä, jotta verestä eroteltua plasmaa voi ylipäätään hyödyntää plasmalääkkeiden valmistuksessa. Plasmalääkkeitä tarvitaan esimerkiksi verenvuototautien sekä vaikeiden vasta-ainepuutosten hoidossa. Suomalaiset sairaalat tilaavat kansainvälisten plasmalääkevalmistajien valmisteita potilaiden hoitoon potilastarpeen mukaisesti.

Vanhentuneita tai muuten käyttämättä jääneitä punasoluvalmisteita, joita ei voida käyttää potilashoidossa Suomessa, voidaan hyödyntää lääkeraaka-aineena lääkevalmisteeseen, jota käytetään erään harvinaisen taudin, porfyrian, hoidossa. Veripalvelu toimittaa punasoluraaka-ainetta lääketehtaaseen Suomessa, jossa raaka-ainetta jatkojalostetaan lääkeaineeksi käytettäväksi lääkevalmistuksessa. Varsinaisen lääkkeen valmistus tapahtuu lääkkeen myyntiluvan haltijan, ranskalainen Recordati Rare Disease -lääkeyrityksen toimesta EU:ssa.

 

Veripalvelu

Paljonko verta annetaan yleisimmissä leikkauksissa?

Leikkauksissa käytettävän veren määrä riippuu leikkauksen vaikeudesta ja laajuudesta. Esimerkiksi ohitusleikkauksessa ja lonkkaproteesin laitossa tarvitaan yleensä 2–3 pussia punasoluja.

Leikkauksissa veren vuotoa pyritään mahdollisuuksien mukaan aina välttämään. Verta ei myöskään nykyään anneta, ellei se tosiaan ole tarpeellista. Tämän vuoksi monissa leikkauksissa ei usein tarvita verensiirtoa ollenkaan (esimerkiksi umpilisäkkeen poisto, polven tähystys).

Joskus leikkauksissa saatetaan antaa runsaastikin verta, esimerkiksi maksansiirrossa voi veren tarve olla kymmeniä litroja. Tällaiset tilanteet ovat kuitenkin harvinaisia. ​

Veripalvelu

Tekeekö Veripalvelu toiminnallaan voittoa?

Veripalvelu toimii osana Suomen Punaista Ristiä. Emme tavoittele toiminnallamme voittoa, vaan potilaan parasta.

Sairaalat maksavat tilaamistaan valmisteista ja palveluista. Näillä tuloilla katamme toimintamme kulut, investoinnit ja kehitystyön. Veripalvelu ei saa tukea yhteiskunnalta, lukuun ottamatta eräitä tutkimushankkeisiin saatuja apurahoja ja avustuksia. Myöskään Suomen Punaisen Ristin varoja ei käytetä veripalvelutoimintaan.

Vuosibudjettimme on noin 60 miljoonaa euroa. Mahdollista taloudellista ylijäämää ei koskaan jaeta, vaan se käytetään Veripalvelun toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen sekä kehittämiseen.

Vahva ja vakaa talous on tärkeä, jotta pystymme takaamaan Suomen ainoana veripalvelulaitoksena toiminnan sujuvuuden kaikissa tilanteissa ja turvaamaan potilashoidon tulevia tarpeita.

Lisätietoa taloudestamme voit lukea vuosikertomuksestamme.