Haku Menu

Muistilista verensiirron haittavaikutustilanteeseen


1. Keskeytä verensiirto ja ilmoita lääkärille.

 • Irrota letku tippakanyylista ja sulje se tiukalla solmulla tai korkilla. Jätä kanyyli suoneen ja varmista sen toimivuus aukiolotipalla. 

2. Aloita oireenmukainen hoito.

 • Tarkista peruselintoiminnot ja aloita hoito lääkärin antamien ohjeiden mukaisesti.

3. Tarkista valmisteen ja potilaan tiedot.

 • Estä mahdollisesti ristiin vaihtuneen valmisteen siirto toiselle potilaalle.

4. Potilaan tilan vakiinnuttua dokumentoi haittatapahtuma ja varmista jatkohoito-ohjeet.


 • Hoitajan ja lääkärin tulee kirjata tapahtuma potilaskertomukseen. Lääkäri vastaa jatkohoidon suunnittelusta ja määrää tarvittavat laboratorio- ja kuvantamistutkimukset.

5. Pakkaa valmiste siirtolaitteineen muovipussiin. Säilytä jääkaapissa.


 • Jätä siirtolaite kiinni verivalmisteeseen. Varmista, että rullasulkija on kiinni ja letku on suljettu korkilla tai tiukalla solmulla.
 • Pakkaa valmiste muovipussiin. Pakkaa myös muut samassa yhteydessä siirretyt valmisteet omiin muovipusseihin. Säilytä muovipusseja jääkaapissa, kunnes lähetät ne oman sairaalasi verikeskukseen tai laboratorioon. (Huonosti suljetuista ja lämpimässä säilytetyistä pusseista ei voida aina tehdä luotettavasti tarvittavia haittavaikutustutkimuksia.)

6. Tilaa tarvittavat haittavaikutusnäytteet.

 • Mikäli potilas saa vakavan haittavaikutusreaktion, tulee hänestä ottaa haittavaikutusnäytteet (2 x 7ml EDTA -putkea). Näytteenotto tilataan sairaalan ohjeiden mukaisesti. Kysy tarvittaessa neuvoa omasta verikeskuksestasi.
 • Tarvittaessa otetaan veriviljelynäytteet tai hemolyysikokeet. Veriviljelynäytteet tulee ottaa, jos trombosyyttisiirron yhteydessä lämpö ≥38°C tai noussut ≥ 1°C ennen siirtoa mitatusta arvosta. Punasolusiirron yhteydessä veriviljelyt otetaan, kun lämpö ≥39°C tai noussut ≥2°C ennen siirtoa mitatusta arvosta.
 • Tarvittaessa potilaan IgA-pitoisuus määritetään sairaalassa ennen verensiirtoa otetusta näytteestä IgA-puutoksen poissulkemiseksi ja tulos ilmoitetaan veriturvatoimistoon. Tarvittaessa tutkimus tehdään Veripalvelussa.

7. Täytä ilmoitus verensiirron haittavaikutuksesta, väärästä verensiirrosta tai vaaratilanteesta.

8. Toimita ilmoitus ja verivalmiste sairaalan verikeskukseen.

 • Sairaalan verikeskus uusii verensiirtotutkimukset tai lähettää näytteet tutkittavaksi Veripalveluun. Verikeskus välittää vakavien haittavaikutusten ja väärien verensiirtojen ilmoitukset sekä niihin liittyvät verivalmisteet näytteineen veriturvatoimistoon mahdollisimman pian tarvittavia tutkimuksia varten.

9. Arvioikaa tapahtuma työyksikössä.

 • Pohtikaa, oliko syynä viallinen valmiste vai virhe toiminnassa. Päättäkää korjaavista toimenpiteistä, jotta vaaratilanteiden toistuminen voidaan estää. Haittavaikutustutkimusten valmistuttua lääkärin tulee tehdä tarvittavat päivitykset verensiirto-ohjeeseen ja ilmoittaa niistä verikeskukseen.

10. Veriturvatoimisto neuvoo haittavaikutuksiin liittyvissä asioissa ma-pe klo 9-15, p. 029 300 1100.


 • Veriturvatoimisto ilmoittaa vakavista haittavaikutuksista ja vaaratilanteista valvovalle viranomaiselle Fimealle. Veriturvatoimisto laatii haittatapahtumista lausunnot myös sairaaloille. 
 • Muina aikoina voit olla yhteydessä Veripalvelun tilauskeskukseen (24h) p. 029 300 1001.


Tulostettava versio: Muistilista verensiirron haittavaikutustilanteeseen.pdf