Ohjeita verensiirtoon

Tältä sivustolta löydät veriturvatoiminnan kannalta keskeisiä ohjeita turvallisten verensiirtojen toteuttamiseksi. Yksityiskohtaiset ohjeet verensiirtoihin valmistautumiseen ja toteuttamiseen liittyen löydät Verensiirto-oppaasta (Duodecim 2023).

Hoitaja valmistelemassa verivalmistetta verensiirtoa varten.

Verensiirtoon varautuminen

 • Verensiirtoon varautuminen on erityisen tärkeää, jos potilaalla on harvinainen veriryhmä, useita punasoluvasta-aineita, IgA-puutos, HLA- ja HPA-immunisaatio tai muu erikoisvalmisteiden tarve.
 • Verikeskus vastaa verensiirtotutkimusten tekemisestä. Veripalvelu auttaa tarvittaessa tutkimusten tekemisessä ja verivalmisteen valinnassa.
 • Tarkempaa tietoa verivalmisteista ja niiden käytöstä löydät Verivalmisteiden käytön oppaasta.

 

Hoitoyksikössä ennen verensiirtoa huomioitavaa

 • Punasolut tulee siirtää 6 tunnin sisällä huoneenlämpöön ottamisen jälkeen. Normaalinopeudella siirrettäessä punasolut voidaan siirtää huoneenlämpöisinä.
 • Trombosyytit säilytetään ja siirretään huoneenlämpöisinä.
 • Potilaan sairaudet ja kliininen tila tulee huomioida siirtonopeudessa.
 • Harkitaan esilääkityksen tarve (esim. kuumelääke, antihistamiini, diureetti).

 

Käsittele samanaikaisesti vain yhdelle potilaalle tarkoitettuja verivalmisteita!

 • Verivalmisteen sopivuus potilaalle tulee tarkistaa (veriryhmät, sopivuuskoe, verensiirtomääräys).
 • Verivalmisteen viimeinen käyttöpäivä, väri, hyytymät, kaasun muodostus ja siisteys tulee tarkistaa.
 • Käytä verensiirtoon ainoastaan verensiirtoon tarkoitettua siirtolaitetta, jossa on 150-200 mikrom:n suodatin.
 • Verivalmisteen kanssa samaan kanyyliin saa infusoida ainoastaan fysiologista keittosuolaa (NaCl 0,9 %) tai isotonista liuosta, joka ei sisällä kalsiumia.

 

Potilaan luona

 • Tunnista potilas ja varmista, että valmiste on tarkoitettu juuri hänelle.
 • Biologinen esikoe tulee tehdä ennen jokaisen valmisteen siirtoa, koska verensiirtoreaktiot voivat liittyä yksittäisen valmisteen ominaisuuksiin.
 • Jos potilas saa verensiirtoreaktion keskeytä siirto, ilmoita hoitavalle lääkärille ja toimi näiden ohjeiden mukaisesti.

 

Dokumentaatio ja jäljitys

 • Verensiirto tulee dokumentoida huolellisesti: vitaalit ennen ja jälkeen siirron, siirron aloitus- ja lopetusaika, siirretty määrä ja mahdolliset muutokset potilaan voinnissa.
 • Säilytä verivalmisteen jäänteitä (pussi ja siirtolaite, joka on suljettu mieluiten korkilla) muovipussiin pakattuna jääkaapissa 24h siirron jälkeen. Punasoluvalmisteen sopivuuskoejaokkeisiin merkitään verivalmisteen yksikkönumero ja potilaan henkilötietotarra. Niitä säilytetään jääkaapissa 3 vrk ajan.
 • Käyttämättä jääneet verivalmisteet tulee palauttaa sairaalan verikeskukseen jäljitettävyyden varmistamiseksi.

 

Kustannus Oy Duodecim. E.-R. Savolainen, T. Koski, S. Sainio, K. Salmela, A. Tienhaara & Vuolle M. (toim.). 2023. Verensiirto-opas. 2. painos. E-kirja.

Terveydenhuollon organisaatiot voivat tilata taskukokoisia verensiirtokortteja sekä Verivalmisteiden käytön oppaita

Verivalmisteiden käytön opas

Veripalvelu 2021

Verensiirto-opas

Duodecim 2023

Verensiirtokortti

Tulostettava PDF-versio

Muistilista verensiirron haittavaikutustilanteeseen

Muistilista

Verensiirtolaitteen yhdistäminen veripussiin

Fresenius Kabin ohje

Anti-D-suojaus verensiirron yhteydessä

Ohjeistus
Yksinkertainen grafiikkaa punasolujen siirtosäännöistä.

Punasolujen siirtosäännöt

Punasolujen siirtosäännöt, jos potilaan ABO-ryhmästä joudutaan poikkeamaan.

Yksinkertainen taulukko trombosyyttien siirtosäännöistä.

Trombosyyttien siirtosäännöt

Trombosyyttien siirtosäännöt, jos potilaan ABO-ryhmästä joudutaan poikkeamaan.

Yksinkertainen grafiikka plasman siirtosäännöistä.

Plasman siirtosäännöt

Plasman siirtosäännöt, jos potilaan ABO-ryhmästä joudutaan poikkeamaan. Huomaa, että plasmaa siirrettäessä ABO-siirtosäännöt ovat käänteiset punasoluvalmisteisiin verrattuna.