Ohjeita verensiirtoon

Tältä sivustolta löydät veriturvatoiminnan kannalta keskeisiä ohjeita turvallisten verensiirtojen toteuttamiseksi. Yksityiskohtaisemmat ohjeet verensiirtoihin valmistautumiseen ja toteuttamiseen liittyen löydät Verivalmisteiden käytön oppaasta (2021).

Hoitaja valmistelemassa verivalmistetta verensiirtoa varten.

Verensiirtoon varautuminen

 • Verensiirtoon varautuminen on erityisen tärkeää, jos potilaalla on harvinainen veriryhmä, useita punasoluvasta-aineita, IgA-puutos, HLA- ja HPA-immunisaatio tai muu erikoisvalmisteiden tarve.
 • Verikeskus vastaa verensiirtotutkimusten tekemisestä. Veripalvelu auttaa tarvittaessa tutkimusten tekemisessä ja verivalmisteen valinnassa.
 • Tarkempaa tietoa verivalmisteista ja niiden käytöstä löydät Verivalmisteiden käytön oppaasta.

 

Hoitoyksikössä ennen verensiirtoa huomioitavaa

 • Punasolut tulee siirtää 6 tunnin sisällä huoneenlämpöön ottamisen jälkeen. Normaalinopeudella siirrettäessä punasolut voidaan siirtää huoneenlämpöisinä.
 • Trombosyytit säilytetään ja siirretään huoneenlämpöisinä.
 • Potilaan sairaudet ja kliininen tila tulee huomioida siirtonopeudessa.
 • Harkitaan esilääkityksen tarve (esim. kuumelääke, antihistamiini, diureetti).

 

Käsittele samanaikaisesti vain yhdelle potilaalle tarkoitettuja verivalmisteita!

 • Verivalmisteen sopivuus potilaalle tulee tarkistaa (veriryhmät, sopivuuskoe, verensiirtomääräys).
 • Verivalmisteen viimeinen käyttöpäivä, väri, hyytymät, kaasun muodostus ja siisteys tulee tarkistaa.
 • Käytä verensiirtoon ainoastaan verensiirtoon tarkoitettua siirtolaitetta, jossa on 150-200 mikrom:n suodatin.
 • Verivalmisteen kanssa samaan kanyyliin saa infusoida ainoastaan fysiologista keittosuolaa (NaCl 0,9 %) tai isotonista liuosta, joka ei sisällä kalsiumia.

 

Potilaan luona

 • Tunnista potilas ja varmista, että valmiste on tarkoitettu juuri hänelle.
 • Biologinen esikoe tulee tehdä ennen jokaisen valmisteen siirtoa, koska verensiirtoreaktiot voivat liittyä yksittäisen valmisteen ominaisuuksiin.
 • Jos potilas saa verensiirtoreaktion keskeytä siirto, ilmoita hoitavalle lääkärille ja toimi näiden ohjeiden mukaisesti.

 

Dokumentaatio ja jäljitys

 • Verensiirto tulee dokumentoida huolellisesti: vitaalit ennen ja jälkeen siirron, siirron aloitus- ja lopetusaika, siirretty määrä ja mahdolliset muutokset potilaan voinnissa.
 • Säilytä verivalmisteen jäänteitä (pussi ja siirtolaite, joka on suljettu mieluiten korkilla) muovipussiin pakattuna jääkaapissa 24h siirron jälkeen. Punasoluvalmisteen sopivuuskoejaokkeisiin merkitään verivalmisteen yksikkönumero ja potilaan henkilötietotarra. Niitä säilytetään jääkaapissa 3 vrk ajan.
 • Käyttämättä jääneet verivalmisteet tulee palauttaa sairaalan verikeskukseen jäljitettävyyden varmistamiseksi.

 

Lisätietoja verensiirtoihin liittyen löydät myös: Kustannus Oy Duodecim. E.-R. Savolainen, T. Koski, S. Sainio, K. Salmela, A. Tienhaara & Vuolle M. (toim.). 2023. Verensiirto-opas. 2. painos. E-kirja.

Terveydenhuollon organisaatiot voivat tilata taskukokoisia verensiirtokortteja sekä Verivalmisteiden käytön oppaita

Verivalmisteiden käytön opas

Veripalvelu 2021

Verensiirto-opas

Duodecim 2023

Verensiirtokortti

Tulostettava PDF-versio

Muistilista verensiirron haittavaikutustilanteeseen

Muistilista

Verensiirtolaitteen yhdistäminen veripussiin

Fresenius Kabin ohje

Anti-D-suojaus verensiirron yhteydessä

Ohjeistus
Yksinkertainen grafiikkaa punasolujen siirtosäännöistä.

Punasolujen siirtosäännöt

Punasolujen siirtosäännöt, jos potilaan ABO-ryhmästä joudutaan poikkeamaan.

Yksinkertainen taulukko trombosyyttien siirtosäännöistä.

Trombosyyttien siirtosäännöt

Trombosyyttien siirtosäännöt, jos potilaan ABO-ryhmästä joudutaan poikkeamaan.

Yksinkertainen grafiikka plasman siirtosäännöistä.

Plasman siirtosäännöt

Plasman siirtosäännöt, jos potilaan ABO-ryhmästä joudutaan poikkeamaan. Huomaa, että plasmaa siirrettäessä ABO-siirtosäännöt ovat käänteiset punasoluvalmisteisiin verrattuna.