Haku Menu

Huolellisuus verensiirroissa on turvallisen hoidon perusta

Suomessa käytetään vuosittain noin 200 000 punasoluvalmistetta, 40 000 trombosyyttivalmistetta ja 40 000 jääplasmavalmistetta. Suurin osa verensiirroista sujuu ongelmitta. Aina verensiirroista ei kuitenkaan ole potilaalle hyötyä ja joskus ne voivat aiheuttaa odottamattomia haittoja. Jokaisen verivalmisteen siirrolle tulee olla selkeä, potilaan tarpeisiin perustuva indikaatio.

Biologisena materiaalina verivalmisteiden käyttö vaatii huolellisuutta ja hyvää perehdytystä. Potilaan oikea tunnistaminen, oikean valmisteen valinta ja hyvissä ajoin tehdyt verivalmisteiden sopivuustutkimukset ovat keskeisiä tekijöitä verensiirron turvallisuuden varmistamisessa.

Ongelmatilanteissa ja verensiirtoon liittyvissä kysymyksissä Veripalvelun asiantuntijat ovat tavoitettavissa kaikkina vuorokaudenaikoina. Erikoistapauksissa yhteyttä on hyvä ottaa mahdollisimman hyvissä ajoin. Tyypillisiä verensiirron erikoistilanteita ovat mm. potilaan harvinainen veriryhmä, useat punasoluvasta-aineet, IgA-puutos, HLA- ja HPA-immunisaatiot tai muiden erikoisvalmisteiden tarve.

Veripalvelulla on verensiirtoihin liittyvää aktiivista koulutustoimintaa. Veripalvelussa säännöllisesti pidettävien koulutuspäivien lisäksi voimme järjestää koulutustilaisuuksia myös asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ja asiakkaan tiloissa.

Veriturvatoiminnan tarkoituksena on kerätä tietoa verivalmisteiden aiheuttamista haittavaikutuksista, siirtoon liittyneistä vaaratilanteista ja virheistä. Toiminnan tavoitteena ovat mahdollisimman turvalliset verensiirrot. Veriturvatoimistoon voi ottaa yhteyttä, kun epäillään verensiirtoon liittyvää haittaa tai väärää verensiirtoa. Veripalvelun tekemät veriturvatutkimukset ovat sairaalalle maksuttomia. Vakavat haittavaikutukset ja vaaratilanteet tulee aina ilmoittaa Veriturvatoimistoon.