Haku Menu

Veriturvatoiminta

Veriturvatoiminnalla tarkoitetaan koko verensiirtoketjun - alkaen verenluovuttajasta aina potilaan jälkiseurantaan - turvallisen toiminnan seuraamista ja varmistamista. Veriturvatoimintaan kuuluvat verensiirron haittavaikutusreaktioiden, vaaratilanteiden ja väärien verensiirtojen selvittäminen ja seuranta. Tutkimalla ja tunnistamalla tällaisten tilanteiden syyt voidaan verensiirtojen riskejä pienentää.

Veriturvatoimisto

Veripalvelussa toimiva veriturvatoimisto hoitaa määräysten mukaisesti Suomessa verensiirron haittavaikutus- ja vaaratilanneilmoitusten vastaanoton ja välittämisen Fimealle (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus). Veriturvatoimisto kerää tietoa kaikista verivalmisteiden käyttöön liittyvistä haittavaikutuksista, vääristä verensiirroista ja vaaratilanteista. Tietoa hyödynnetään turvallisen verensiirtohoidon kehittämisessä. Veriturvatoimisto auttaa mielellään sairaaloita verensiirron haittavaikutusten ja vaaratilanteiden selvittämisessä sekä kouluttaa tarvittaessa.


Laki velvoittaa ilmoittamaan vakavat verensiirron haittavaikutukset ja vaaratilanteet 

Käytännössä terveydenhuollon toimintayksikkö toimittaa vaaratilanne- tai haittavaikutus-ilmoituksen ja haitan aiheuttaneen verivalmisteen sairaalan laboratorioon/verikeskukseen, josta vakavien tapausten ilmoitukset välitetään Veripalvelun veriturvatoimistoon mahdollisimman pian. Me huolehdimme tarvittavista viranomaisilmoituksista Fimeaan. Vakavan haitan ja vaaratilanteen kriteerit löytyvät täältä


Lievien haittavaikutusten ilmoittaminen

Kaikkien haittavaikutusten ilmoittaminen on edellytys kattavalle verivalmisteiden ja verensiirtojen turvallisuuden seuraamiselle sekä potilasturvallisuuden kehittämiselle. Tämän takia hoitoyksiköiden olisi  tärkeää ilmoittaa myös lievät haittavaikutukset oman sairaalan verikeskukseen/laboratorioon, josta ne raportoidaan kalenterivuoden päätyttyä veriturvatoimistoon. Verikeskus voi välittää ilmoituksen lievästä haittavaikutuksesta veriturvatoimistoon myös heti haitan tapahduttua.

Veriturvatoimisto
p. 029 300 1100 
(arkisin klo 9-15)
Veriturva(at)Veripalvelu.fi
efaksi 09 454 6212


Ilmoitukset ja näytteet 

Toimitusosoite (esim. kuriirit ja taksit sekä Postin pakettipalvelun lähetykset)
Suomen Punainen Risti, Veripalvelu 
Näytteiden vastaanotto
Haittavaikutustutkimukset
Härkälenkki 13 C
01730 Vantaa

tai 

Postiosoite (PL - Postin kirjelähetyksenä lähetetyt näytteet)
Suomen Punainen Risti, Veripalvelu 
Näytteiden vastaanotto
Haittavaikutustutkimukset
PL 2 
01731 Vantaa


Pelkät ilmoitukset postitse osoitteeseen
Suomen Punainen Risti,
Veripalvelu 
Veriturvatoimisto 
PL 2
01731 Vantaa