Haku Menu

Veriryhmätutkimukset

Veriryhmälaboratoriossa tehdään veren sopivuustutkimuksia sairaaloiden, terveyskeskusten ja yksityisten laboratorioiden lähettämistä näytteistä ennen mahdollista verensiirtoa. Näitä tutkimuksia ovat mm veriryhmän määritys, punasoluvasta-aineiden tunnistus ja sopivuuskoe. Tutkimuksia tehdään serologisten menetelmien lisäksi genotyypittämällä.

Sopivuustutkimusten tavoitteena on varmistaa, että siirrettävä verivalmiste on potilaalle sopiva ja verensiirto on turvallista. Asiantuntijamme tulkitsevat tutkimusten tulokset suhteessa potilaan kliiniseen tilanteeseen ja antavat tutkimuksista kirjallisen lausunnon, joka ohjaa veren valinnassa.

Laboratorio toimii verensiirtotutkimuksissa kansallisena referenssilaboratoriona. Laboratoriossa työskentelee laboratoriohoitajia, bioanalyytikkoja, biologeja, biokemistejä sekä lääkäreitä. Tarjoamme asiakkaille verensiirtotutkimuksiin liittyvää koulutusta ja laboratorion henkilökunta on konsultoitavissa verensiirtoihin liittyvissä ongelmatilanteissa kaikkina vuorokauden aikoina (24/7).

Suurin osa tutkimuksista on akkreditoitu FINAS akkreditointipalvelun (Testauslaboratorio T119, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017, SFS-EN ISO 15189:2013) toimesta. Tutkimukset löytyvät tutkimusohjekirjasta.


Verensiirtoserologiset päivystystutkimukset ja konsultaatiot

Päivystystutkimukset vastataan lähetetiedoissa ilmoitetun tai muuten ilmenevän kiireellisyyden mukaisessa järjestyksessä. Laboratorion henkilökunta on konsultoitavissa verensiirtoserologiaan tai muuten verensiirtoihin liittyvissä ongelmatilanteissa kaikkina vuorokauden aikoina (24/7). Lääkärikonsultaatiot tapahtuvat viimeistään 1,5 tunnin sisällä konsultaatiopyynnön esittämisestä. Konsultaatiopyynnöt esitetään ensi sijassa puhelimitse päivystyslaboratorioon (p. 029 300 1001). Pyyntöjen yhteydessä tulee antaa soittajan sekä mahdollisesti erillisen kliinisen vastuutahon yhteystiedot, johon Veripalvelun lääkärin toivotaan ottavan yhteyttä.


 

Kansallinen referenssilaboratorio

Punasoluvasta-aineiden tunnistus tehdään solupaneeleilla, joiden solut sisältävät kansainvälisten veriryhmävaatimusten lisäksi suomalaiselle väestölle tyypilliset veriryhmäharvinaisuudet. Tällaisia soluja ei ole tarjolla kaupallisissa solupaneeleissa.

Laboratoriossa ylläpidetään kaikkia keskeisiä kaupallisia tutkimusmenetelmiä jatkotutkimuksia varten. Myös veriryhmien genotyypitystä tehdään kansainvälisten suositusten mukaisesti. Laboratoriossa on käytössä laaja valikoima erilaisia menetelmiä sekä harvinaisia reagensseja ja reagenssisoluja, joita hyödynnetään vaativimmissa vasta-ainetunnistuksissa.

Vaativien tapausten selvittely tehdään tarvittaessa yhteistyössä kansainvälisten referenssilaboratorioiden kanssa. Lähetämme näytteitä tutkittavaksi tavallisimmin seuraaviin eurooppalaisiin laboratorioihin:

International Blood Group Reference Laboratory (Bristol, Englanti)
Etablissement Francais du Sang - Ile-de-France (Pariisi, Ranska)
Labmedicin Skåne (Lund, Ruotsi)
Odense Universitetshospital (Odense, Tanska)


Harvinaiset veriryhmät

Veriryhmätekijöitä tunnetaan yli 300 ja niiden yleisyys vaihtelee väestössä. Veriryhmätekijä luokitellaan harvinaiseksi, kun sen esiintyvyys on ≤1:1 000 henkilöä.

Harvinaiset veriryhmät löytyvät potilaista ja verenluovuttajista tehtävien veriryhmätutkimusten yhteydessä. Harvinaisia veriryhmiä voidaan etsiä myös etnisen taustan tai sukututkimuksen avulla.

Mikäli Veripalvelun varastosta ei löydy potilaalle tarvittavaa verivalmistetta, kutsutaan sopivat verenluovuttajat puhelimitse. Harvinaisten veriryhmien tarvetta varten on myös jäädytetty punasoluja pitkäaikaiseen säilytykseen. Ellei potilaalle sopivaa harvinaisuutta löydy kotimaasta, tiedustellaan sen saatavuutta ulkomaisista veripankeista.


​Yhteystiedot:

Veriryhmätutkimukset

Ma-pe klo 8–16
p. 029 300 1920
efaksi 09 454 6230

Päivystysaikana (arkisin klo 16–08, lauantaisin ja pyhäpäivinä)
p. 029 300 1001
efaksi 09 454 6245


Linkit:
Lähetteet ja lomakkeet
Tutkimusohjekirja