Haku Menu

Veriryhmätutkimukset

Veriryhmälaboratoriossa tehdään veren sopivuustutkimuksia sairaaloiden, terveyskeskusten ja yksityisten laboratorioiden lähettämistä näytteistä ennen mahdollista verensiirtoa. Näitä tutkimuksia ovat mm veriryhmän määritys, punasoluvasta-aineiden tunnistus ja sopivuuskoe. Tutkimuksia tehdään perinteisen serologisen menetelmän lisäksi genotyypittämällä.

Sopivuustutkimusten tavoitteena on varmistaa, että siirrettävä verivalmiste on potilaalle sopiva ja verensiirto on turvallista. Asiantuntijamme tulkitsevat tutkimusten tulokset suhteessa potilaan kliiniseen tilanteeseen ja antavat tutkimuksista kirjallisen lausunnon, joka ohjaa veren valinnassa.

Laboratorio toimii verensiirtoserologisissa tutkimuksissa kansallisena referenssilaboratoriona. Laboratoriossa työskentelee laboratoriohoitajia, bioanalyytikkoja, biologeja, biokemistejä sekä lääkäreitä. Tarjoamme asiakkaille sopivuustutkimuksiin liittyvää koulutusta ja laboratorion henkilökunta on konsultoitavissa verensiirtoihin liittyvissä ongelmatilanteissa kaikkina vuorokauden aikoina (24/7).

Suurin osa tutkimuksista on akkreditoitu (T119, EN ISO/IEC 17025, EN ISO 15189). Tutkimukset löytyvät tutkimusohjekirjasta

 

Kansallinen referenssilaboratorio

Punasoluvasta-aineiden tunnistus tehdään solupaneeleilla, joiden solut sisältävät kansainvälisten antigeenivaatimusten lisäksi suomalaisessa väestössä tyypilliset antigeeniharvinaisuudet. Tällaisia soluja ei ole tarjolla kaupallisissa punasolupaneeleissa. Jatkotutkimuksia varten käytössämme on myös useita kaupallisia solupaneeleja.

Laboratorioon on kerätty satoja kansainvälisestä vaihto-ohjelmasta hankittuja harvinaisia reagensseja, joita hyödynnetään vaativimmissa vasta-ainetunnistuksissa. Solut ovat jäädytettyinä nestetypessä. Laboratoriotietojärjestelmäämme on räätälöity toiminto, jolla voidaan hakea tunnistustutkimuksissa tarvittavia antigeeniprofiileja kaikista varastoistamme olevista reagenssipunasoluista.

Laboratoriossa ylläpidetään kaikkia keskeisiä kaupallisia tutkimusmenetelmiä. Myös veriryhmien genotyypitystä tehdään kansainvälisten suositusten mukaisesti. Uusimpana genotyypitysmenetelmänä tutkimusvalikossa on äidin plasmasta tehtävä sikiön RhD-määritys.

Vaativien tapausten selvittely tehdään tarvittaessa yhteistyössä kansainvälisten referenssilaboratorioiden kanssa.

 

Harvinaiset veriryhmät

ABO-ominaisuuksien lisäksi on olemassa monia muita veriryhmätekijöitä, joiden yleisyys vaihtelee. Veriryhmätekijä luokitellaan harvinaiseksi, kun sen esiintyvyys väestössä on noin 1:1 000 henkilöä.

Harvinaiset veriryhmät löytyvät potilaista ja verenluovuttajista tehtävien veriryhmätutkimusten yhteydessä. Harvinaisia veriryhmiä voidaan etsiä myös maantieteellisen alkuperän, etnisen taustan tai sukututkimuksen avulla.

Mikäli Veripalvelun varastosta ei löydy potilaalle tarvittavaa verivalmistetta, kutsutaan sopivat verenluovuttajat puhelimitse. Harvinaisten veriryhmien tarvetta varten on myös jäädytetty punasoluja pitkäaikaiseen säilytykseen. Ellei tarvittavaa harvinaisuutta löydy kotimaasta, tiedustellaan sen saatavuutta ulkomaisista veripankeista.

​Yhteystiedot:

Veriryhmätutkimukset
p. 029 300 1920
faksi 09 454 6230

Päivystysaikana (arkisin klo 16–08, lauantaisin ja pyhäpäivinä)
p. 029 300 1001
faksi 09 454 6245


Linkit:
Lähetteet ja lomakkeet
Tutkimusohjekirja