Haku Menu

Neuvolanäytetutkimukset

Veripalvelussa tehdään kaikki maamme raskaudenaikaiset veriryhmä- ja veriryhmävasta-ainetutkimukset eli neuvolanäytetutkimukset.

Äidin veriryhmä- ja veriryhmävasta-ainetutkimukset

Kaikilta odottavilta äideiltä seulotaan alkuraskaudessa veriryhmävasta-aineet ja samalla määritetään äidin ABO- ja RhD-veriryhmät. Seulonta on tehty keskitetysti Veripalvelussa vuodesta 1990. Tutkimusten tarkoitus on löytää ne äidit, joiden lapsella on vaara sairastua sikiön ja vastasyntyneen hemolyyttiseen tautiin.

Odottavat äidit seulotaan kansallisen ohjelman mukaan seuraavasti:

Kaikilta neuvolassa asioivilta äideiltä otetaan verinäyte 8–12 raskausviikolla. 
RhD-negatiiviset äidit seulotaan lisäksi viikoilla 24–26 ja 36, koska heillä on tavallista suurempi riski muodostaa veriryhmävasta-aineita.
Jos RhD-positiivinen äiti on saanut verensiirtoja tai hänen aiempi lapsensa on hoidettu vastasyntyneen keltaisuuden vuoksi, otetaan lisänäyte myös raskausviikolla 36.
Jos vasta-aineita todetaan, niiden pitoisuutta seurataan säännöllisesti.

Veripalvelussa seulotaan vuosittain noin 60 000 äidin näytteet ja vasta-aineiden seurannassa olevia äitejä on noin yksi prosentti seulotuista. Suurin osa tutkimuksista on akkreditoitu FINAS akkreditointipalvelun (Testauslaboratorio T119, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017, SFS-EN ISO 15189:2013) toimesta. Tutkimukset löytyvät tutkimusohjekirjasta.

Sikiön veriryhmätutkimukset

Sikiön veriryhmä tutkitaan anti-D-suojauksen oikeaa kohdentamista varten. Myös vaikeissa veriryhmäimmunisaatioissa sikiön veriryhmä tutkitaan hoidon suunnittelua varten.

 Anti-D-suojauksen kohdentaminen niihin raskauksiin, joissa sikiö on RhD-positiivinen

Sikiön RhD-veriryhmä määritetään RhD-negatiivisen äidin plasmasta
Tutkimus tehdään raskausviikolla 24–26

Hoidon suunnittelu vaikeissa veriryhmäimmunisaatioissa

• Sikiön RhD-veriryhmä määritetään äidin plasmasta
• Tutkimus tehdään raskausviikolta 12 lähtien
• Sikiön Rh- tai Kell-veriryhmä määritetään lapsivedestä
• Tutkimus tehdään raskausviikolta 16 lähtien.

Sikiön c (Rh) ja K (Kell) -veriryhmät tutkitaan ensisijaisesti äidin plasmasta ulkomaisessa laboratoriossa oman yliopistosairaalan ohjeiden mukaisesti. Ne voidaan tutkia lapsivedestä Veripalvelun laboratoriossa, mikäli lapsivesinäyte joka tapauksessa otetaan muun syyn takia.

Yhteystiedot:

Neuvolanäytetoimisto palvelee ma–pe klo 9-15

p. 050 374 2736 

neuvolanaytetutkimukset(at)veripalvelu.fi

Linkit:
Näytteenotto- ja lähetysohjeet
Lähetteet ja lomakkeet
Tutkimusohjekirja