Varför kan man endast ge plasma på verksamhetsstället i Jumbo-Flamingo?

Plasma samlas in med hjälp av aferesutrustning som används av personal med särskild utbildning. All aferesgivning vid Blodtjänst (plasma och trombocyter) är därför koncentrerad till ett ställe.