Var hamnar den plasma som samlats in?

Plasmaråvaran kan inte vidareförädlas i Finland, så den plasma som blodgivare i Finland har gett säljer Blodtjänst till Takedas läkemedelsfabrik i Österrike. Sjukhusen i Finland beställer de plasmaläkemedel som behövs i patientvården från läkemedelsdistributörer som är verksamma i Finland.