Uppdateras nya namn- och adressuppgifter automatiskt i Stamcellsregistret?

Dina kontaktuppgifter uppdateras inte automatiskt i Stamcellsregistret, utan ska meddelas antingen via blanketten (länk till Blodtjänsts blankett), genom att ringa 029 300 1515 (kl. 9–15) eller genom att skicka e-post till kantasolurekisteri@veripalvelu.fi.

Kom också ihåg att hålla din e-postadress och ditt telefonnummer uppdaterade så att vi kan kontakta dig vid behov!