Migrän

Under ett migränanfall kan man inte ge blod, men profylaktisk medicinering för att förebygga migrän, utgör i allmänhet inget hinder för blodgivning. Trygga preparat med tanke på blodgivning är till exempel vanliga värkmediciner, så kallade triptaner (till exempel Imigran®, Maxalt®, Naramig® ja Zomig®) och betablockerare.

Då en biologisk, injicerbar medicin (till exempel Ajovy®, Aimovig®, Emgality®) påbörjas bör man vänta tre månader innan man kan ge blod.

Vill du veta mer? Ring blodgivarnas avgiftsfria infotelefon 0800 0 5801 (må–fre kl. 8–17).