Laskimotukos eli veritulppa ja keuhkoveritulppa

Pinnalliset laskimotukokset aiheuttavat lyhyen väliaikaisen luovutusesteen. Luovutusesteen pituuteen vaikuttavat tukoksen laajuus ja siihen käytetty hoito.

Yksittäinen (ensimmäinen) laskimotukos (veritulppa), joka on vaatinut vähintään kahden viikon mittaisen hoidon verenohennuslääkityksellä, aiheuttaa luovutusesteen.

Luovutuseste on pysyvä, jos tulpan sairastaneella on todettu tai todetaan jokin tukokselle altistava perinnöllinen taipumus (hyytymistekijäpoikkeavuus tai tukostaipumus). Jos taipumusta ei ole todettu, verta voi luovuttaa, kun laskimotukoksen hoidon päättymisestä on kulunut vähintään kolme kuukautta.

Keuhkoveritulppa aiheuttaa yhden vuoden luovutusesteen hoidon päättymisestä lukien. Kaikki toistuvat tai uusiutuneet laskimotukokset, joiden hoitoon on tarvittu vähintään kahden viikon hoito verenohennuslääkityksellä, aiheuttavat pysyvän luovutusesteen.

Silmänpohjan suonen yksittäinenkin suonitukos (veritulppa) aiheuttaa pysyvän luovutusesteen.

Katso myös: valtimosairaus, aivoverenkiertohäiriö.

Haluatko lisätietoa? Soita verenluovuttajien maksuttomaan infopuhelimeen 0800 0 5801 (ma–pe klo 8–17).