Unkari

Unkarissa matkustamisesta ei pääsääntöisesti seuraa erillistä estettä verenluovutukseen. Länsi-Niilin viruksen epidemiakauden aikana 1.7.–30.11. yli 20 tunnin oleskelusta maassa seuraa kuitenkin 28 vuorokauden varoaika verenluovutukseen Suomeen paluupäivästä lukien.