Miksi verenluovutuksesta ei saa rahaa?

Verenluovutus on Suomessa perustunut aina paitsi vapaaehtoisuuteen myös maksuttomuuteen, ja nämä tekijät ovat edelleenkin turvallisten verensiirtojen perusta. Verenluovutuksesta ei saa rahaa.

Jos verestä maksettaisiin, voisi se houkutella paikalle myös niitä, joiden motiivina ei olisikaan halu auttaa. Osa saattaisi jättää olennaisia asioita kertomatta terveydentilakyselylomakkeessa ja haastattelussa.

Laki veripalvelutoiminnasta Suomessa kieltää verenluovutuksesta maksamisen.​