Miksi luovuttajilta ei mitata ferritiiniä?

Verenluovuttajalta mitataan hemoglobiini, koska sillä varmistetaan, ettei luovuttajalla ole anemiaa eli liian matalaa veren hemoglobiinipitoisuutta. Hemoglobiinin mittaus verenluovuttajilta on myös viranomaisvaatimus. Verta voi luovuttaa, jos hemoglobiini on naisilla 125–175 g/l ja miehillä 135–195 g/l.

Hemoglobiinimittaus ei suoraan kerro elimistön rautavarastoista. Sitä varten tutkimuksissa on määritetty erilaisia mittareita, joista yksi on ferritiini. Ferritiinimittaukseen liittyy kuitenkin erilaisia epätarkkuuksia. Tutkimustieto ei ainakaan vielä ole antanut riittävää varmuutta siitä, että juuri ferritiiniarvon mittaus kertoisi riittävän kattavasti luovuttajan hyvinvoinnista. Verenluovutuksessa ei ole myöskään määritelty raja-arvoja ferritiinille.

Jos luovuttajalla on todettu raudanpuuteanemia tai muu oireinen raudanpuutetila, tulee sen olla hoidettu ennen verenluovutukseen tuloa. Luovuttaminen on mahdollista, kun tilanne on korjaantunut ja rautahoidon aloittamisesta on kulunut vähintään puoli vuotta. Verta ei voi luovuttaa, jos olo on uupunut tai poikkeuksellisen väsynyt.

Lue lisää raudasta ja verenluovuttajan raudanpuutteen ehkäisystä.

Lisätietoa saat myös verenluovuttajien maksuttomasta infonumerosta: puh. 0800 0 5801 (ma–pe klo 8–17).