Kypros

Ei luovutusestettä matkustamisesta tai maassa asumisesta. Tervetuloa verenluovutukseen!